جلسه کميسيون دانشجويي برگزار گرديد.

کد خبر: 156835 تاریخ انتشار: 1400/08/12
نمایش: 183
اخبار
جلسه کميسيون دانشجويي با رياست جعفر مرداني معاونت سياسي، امنيتي و انتظامي و ملک محمد قربانپور مديرکل سياسي، انتخابات و تقسيمات کشوري رأس ساعت 8/30 برگزار گرديد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/03/11