معرفی مدیر کل

1- مشخصات فردی       ​
ملک محمد قربانپور دشتکی                                                                    

آدرس: استانداری- دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

2- سوابق شغلی حرفه ای وتخصصی
- بخشدار مرکزی اردل
- رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی
- مشاور استاندار در امور اجرائی و برنامه ریزی
- مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین المللی
- مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
- فرماندار شهرستان لردگان
- مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
        
 3- سوابق تحصیلی
دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک کسب و کار
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/27

کادر سیاسی (از اوایل انقلاب تا هم اکنون)

 

تقسیمات کشوری

 

امور انتخابات

 

امور سیاسی