معرفی مدیر کل

1- مشخصات فردی       
سعید صالحی                                                                    
متولد 01/03/1345
آدرس: استانداری- دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

2- سوابق شغلی حرفه ای وتخصصی
بخشدار میانکوه 1374-1373
بخشدار بن 1376-1374
بخشدار سامان 1380-1376
معاون فرمانداری شهرستان اردل 1385-1380
فرماندار شهرستان سامان 1396-1392
سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 1397   
        
 3- سوابق تحصیلی
دارای مدرک لیسانس مدیریت 
 

کادر سیاسی (از اوایل انقلاب تا هم اکنون)

 

تقسیمات کشوری

 

امور انتخابات

 

امور سیاسی